Monday, March 2, 2009

Ikea znížila 1000 cien

Pravdepodobne ako reakciu na mediálnu hystériu okolo vyšších slovenských Ikea-cien oproti okolitým štátom sa slovenská Ikea rozhodla znížiť ceny zopár produktom. Snáď k tomu prispelo aj moje rozšírenie do Firefoxu.